20131213_005726


PELUKIS: zulkifli mohd noor

PENERANGANLUKISAN: Catan minyak dengan kertas. Konsep sci fi dramatic realism.

LINK KE BLOG:http://asiaportrait.blogspot.com/

Comments