broke heart


Pelukis:Afina Rahmat

Penerangan Lukisan:dilukis masa hati tengah 'retak'

Link ke blog:afinarahmat.blogspot.com

Comments